top of page

Encha a seguinte información sobre ti ou sobre a persoa que realiza a consulta e recibe unha resposta nun prazo de 3 días hábiles. 

By providing your number we take that as consent to leave you a voicemail. If you do not want us to leave you a voicemail please state below in the enquiry box. 

Cando gravamos e utilizamos a súa información persoal:

 

  • só acceder a ela cando teñamos unha boa razón

  • compartir só o necesario e relevante

  • non o venda a organizacións comerciais

 

Necesitamos rexistrar información sobre ti para axudarche coa túa consulta. Temos un interese lexítimo para facelo. Infórmanos se queres obter máis información sobre como usaremos os teus datos.

 

Necesitamos o teu consentimento explícito para usar algunha información, incluíndo a túa etnia, relixión, condicións de saúde, orientación sexual, afiliación sindical e opinión política. Se estás de acordo, usaremos esta información, que se coñece como "datos persoais de categoría especial" para:

  • Darche consellos

  • Axúdanos a recoller datos para mellorar o noso servizo

  • Apoia a nosa investigación dun xeito que non podes identificarte

Asegurarémonos de que toda a súa información estea segura no noso sistema de xestión de casos seguro. Ao marcar a caixa debaixo de ti, consentis que Citizens Advice rexistre os datos persoais de categoría especial que escolles proporcionar Citizens Advice.

Grazas por enviar!

bottom of page